Bredbånd og 5G-internett – Norge som foregangsland

I oktober 2021 hadde 86,5 prosent av husholdningene i Norge allerede tilgang til en bredbåndsforbindelse med gigabit-hastighet (1000 megabit per sekund) eller mer. Sammenlignet med året før er dette en økning på mer enn 33 prosent. I tillegg kan 90,4 % av alle husholdninger i Norge bruke høyhastighetsbredbånd (100 megabit per sekund), slik at spill på nett også kan nytes uten problemer.

Disse tallene ble publisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en studie om bredbåndssituasjonen. Regjeringen har dermed lykkes i å nå målet den satte seg i 2016. Norge er nå på vei til å bli et gigabitsamfunn.

Omfattende utbygging av fiberoptikk

Norge har tatt gode skritt for å modernisere bredbåndstilbudet til norske kunder med den omfattende fiberutbyggingen og oppgraderingen av kabel-TV-nett. Samtidig gir dette høye nedlastingshastigheter. Det er imidlertid fortsatt mange husstander som kan bruke 100 Mbit/s-tilbudet. Her skal utrullingen av 5G-mobilnett bidra til å sikre at mange får fast trådløs bredbåndstilgang på 100 Mbit/s eller mer.

I første halvdel av 2021 vil 90,4 prosent av husholdningene kunne tilbys nedstrømshastigheter på minst 100 Mbps. Året før var denne andelen 88,6 prosent. Mens 96,3 prosent i tett befolkede områder nå kan tilbys 100 Mbit/s eller mer, er andelen i tynt befolkede områder 65,8 prosent. Det er først og fremst fiberoptiske nett og kabel-TV-nett som tilbyr hastigheter på 100 Mbit/s. Fast trådløst bredbånd vil være den viktigste bidragsyteren til dette, ifølge Nkom-studien.

5G på fremmarsj

23,3 prosent av husholdningene hadde tilgang til utendørs 5G-dekning hjemme i 2021 ved utgangen av første halvår. Dette er en økning på 5,4 prosent fra året før. Utviklingen av 5G skjer først og fremst i urbane områder og storbyer. Tilgangen til 5G i tynt befolkede områder er fortsatt ganske lav. En storstilt utvikling med ny teknologi er imidlertid kunngjort og iverksatt i denne forbindelse. Dermed vil situasjonen endre seg raskt også her.

Statistikk om bredbånd

Nkom har innhentet tall fra alle tilbydere av fast og mobilt bredbånd, som ble brukt til å kartlegge bredbåndsdekningen i Norge. Disse tallene ble sammenlignet med tall fra tidligere år. Bredbåndsdekning omfatter enten husholdninger som allerede er koblet til et bredbåndsnett, eller som er i nærheten av eksisterende nett og dermed kan kobles til nettet.

Bredbåndsabonnementer for fiber øker

Fiber står for 63 prosent av alle private bredbåndsabonnement, ifølge Nkoms statistikk for første halvår 2021. Sammenlignet med året før representerer dette en økning på seks prosentpoeng eller nesten 154 000 abonnementer. Trenden mot TV-abonnementer viser tydelig at fiber blir stadig viktigere. Ved utgangen av første halvår var 47 prosent av alle TV-abonnementer basert på fiber. I mellomtiden har antallet abonnementer passert én million. Samtidig øker imidlertid også antallet abonnementer for fast trådløst bredbånd. De fleste av disse er på det private markedet. Her var det i underkant av 104 000 private abonnementer ved utgangen av første halvår.

Samtidig ser man en drastisk nedgang i antall bredbåndsabonnementer basert på kobbernettet (xDSL). I den sammenlignbare perioden var det bare 134 000 private abonnementer. I løpet av ett år ble mer enn 125 000 slike abonnementer erstattet av andre teknologier.

Ni av ti husholdninger har tilgang til 100 Mbit/s

Samtidig har 71 prosent av de private abonnementene en hastighet på 100 Mbit/s. Denne andelen var 53 prosent for ett år siden. Det er nå nesten 1,6 millioner privatabonnementer i denne kategorien. Den kraftige økningen er delvis knyttet til den sterke veksten i fiberabonnementer, men økningen i hastigheten på eksisterende kabel-TV-nett bidrar også.

Forhåndsbetalte kort er på vei ned

Det totale antallet mobilabonnementer er i underkant av 5,3 millioner. Over flere år har dette tallet holdt seg stabilt. Likevel går overgangen fra kontantkort til betalte abonnementer fremover. Forhåndsbetalte kort utgjorde dermed mindre enn ti prosent av alle abonnementer ved utgangen av første halvår 2021.

I tillegg blir flere abonnementer nå brukt av mobilkunder med mer data inkludert. Nå er 10 GB eller mer per måned inkludert i 24 prosent av de private abonnementene. Denne andelen var 18 prosent for ett år siden. Det vanligste abonnementet er imidlertid fortsatt mellom 1 GB og 5 GB inkludert. 40 prosent av de private abonnementene faller i denne kategorien.

Mobil datatrafikk øker

I første halvdel av 2021 utgjorde den totale datatrafikken fra abonnementer for mobilkommunikasjon og mobilt bredbånd 278 petabyte. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette 70 petabyte mer. Dette er en sterkere økning enn i de foregående 12-månedersperiodene.

Den norske staten har gitt til sammen mer enn 1,6 milliarder kroner i bredbåndsstøtte siden 2014. Men i tillegg til de store tilskuddene til bredbånd har regjeringen iverksatt flere andre tiltak for å bygge ut mobil- og bredbåndsnettet.

Tiltakene

  • Det ble gitt en rabatt på 480 millioner kroner til budgiverne i 5G-auksjonen i september.
  • Et lovforslag om bredbåndsutvikling ble lagt fram
  • Nye regler for kabellegging ble innført. De er ment å muliggjøre billigere legging på offentlige veier.
  • Det er nye krav til reservestrøm på basestasjoner over hele landet. Dette er for å sikre at tjenestene er tilgjengelige i tilfelle strømbrudd.
  • Mer enn 500 millioner kroner er bevilget til ekstra reservestrøm i mobilnettet i utvalgte områder i over 70 kommuner.
  • Fiberkapasiteten i utlandet er styrket
  • Det ble bevilget midler til å styrke nettverk i sårbare regioner.

Juli 2022 Kunngjøring av byggingen av et nasjonalt 5G-nettverk

Byggingen av et nasjonalt 5G-nett er kunngjort av det norske telekommunikasjonsselskapet Ice. Dette er den tredje 5G-leverandøren som kommer inn på markedet etter Telenor og Telia. Gruppen har gitt grønt lys for milliardinvesteringer i den videre utbyggingen av det nasjonale 5G-nettet. Gruppen sa at 3 200 basestasjoner nå vil bli oppgradert og rundt 3 900 nye basestasjoner vil bli bygget.

Norske myndigheter har i mange år arbeidet for utbygging av et tredje landsdekkende mobilnett. Selv om de norske mobilnettene generelt har et høyt nivå av sikkerhet og tilgjengelighet, er det gjentatte feil på grunn av uvær og lokale strømbrudd eller frakoblinger i nettene. Tre mobilnett gir derfor mer sikkerhet og beredskap, og alle de tre mobilnettene garanterer dekning for nødnumre.